Case

Repowering af Flusi solcellepark

Vi lagde kursen helt om og sikrede en repowering af Flusi solcellepark – et solanlæg på 2.265 MW i nærheden af Oldenburg, Tyskland. Da vi overtog projektet var der tale om et yderst presset solcelleanlæg, som var helt ude af drift.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Case Flusi Repowering af solcellepark
Hvad er det?

Et solcelleanlæg på 2.265 MW i nærheden af Oldenburg, Tyskland.

Hvad gjorde vi?

Vi lagde kursen helt om og reddede en solcellepark, som var ude af drift, og på fallittens rand.

Hvad var resultatet?

Undgik konkurs, sikrede økonomisk stabilitet på lang sigt og reddede investorernes investeringer.

Situationen var kritisk

Da vi overtog projektet var der tale om et yderst presset solcelleanlæg på 2.265 MW, som var helt ude af drift.

Projektet stod overfor store økonomiske og tekniske udfordringer, forårsaget af defekte solpaneller og dårlig administration.

Den finansierende bank og andre kreditorer misligholdt alle deres aftaler – situationen var kort sagt kritisk, uanset hvordan man vendte eller drejede den.

Projektets dokumentation var utroligt mangelfuld, grundet mangelfuld administration fra den forhenværende administrator.

Lokalt pres

Solparken var under stort pres fra de lokale myndigheder, som insisterede på, at den skulle tilbage i drift eller fjernes med det samme, for ejernes regning.

Der var ingen penge i solcelleparken – ejerne blev nødt til at refinansiere og få penge ind i projektet, hvis de skulle undgå at gå fallit.

Fra fallittens rand til en handlingsplan

Momentum analyserede situationen grundigt og tog kontakt til investorerne, med en plan som kunne redde projektet fra fallittens rand.

Vi tog kontakt til den finansierende bank og kreditorerne for at finde en løsning.

De eksisterende investorer købte de aktiver, som var ude af drift, såvel som rettighederne til virksomheden, hvilket gav plads til at den finansierende bank kunne træde ud.

Derefter blev der arrangeret ny finansiering fra en velrenommeret tysk bank.

24.000 defekte solceller blev fjernet og erstattet med 6.000 nye, da de gamle solceller eksploderede eller spontant begyndte at brænde, hvilket udgjorde en skaderisiko for området såvel som mennesker.

Indenfor et år efter, at Momentum overtog ansvaret for at hjælpe ejerne, var projektet atter i drift. Produktion er senere blevet øget yderligere, da solparkens kapacitet er blevet udvidet med endnu 750 kW.

Momentum-Driftsfasen-Administration-Solenergi

Omlagt kurs for økonomi, teknik og den lokale situation

Momentum reddede firmaet fra fallittens rand og reddede dermed også investorernes penge. Projektet giver nu et afkast på 6-7% efter alle omkostninger, heriblandt den oprindelige investering.

Vi sikrede tilfredsstillende juridisk, teknisk og økonomisk due diligence, for dermed at etablere et sikrere grundlag fremadrettet.

En langsigtet plan for at øge kapacitet

Den følgende repowering af en kapacitet på 750 kW er allerede implementeret, og solcellerne i drift – og der er planer om at foretage en repowering af yderligere 500 kW i den nærmeste fremtid.

Investorerne har nu et velfungerende aktiv, og der er endelig styr på al den nødvendige dokumentation.

Alle processer og rapporter til investorerne kører som smurt, og det pres firmaet var under er nu elimineret.

Kim Madsen fra Momentum udtaler:

"Ved at gennemføre dette projekt har Momentum bevist, at vi kan overtage administration af meget teknisk og økonomisk pressede aktiver og lægge kursen helt om, så alle involverede parter stilles tilfredse, selv under ekstremt tidspres fra alle sider."

Kim Madsen, CEO
Momentum-Case-Solar-Park-Flusi

Hver dag arbejder vi på at få mest muligt ud af vores kunders aktiver. Vi er også klar til at hjælpe dig.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.