Case

Gennemgribende optimering af solcelleprojekt

Momentum overtog administrationen i 2020 og konstaterede, at selskabets rentabilitet var lav og fremtidige afkast kunne forbedres.

LinkedIn
Email
Facebook
Solar-optimization
Hvad er det?

Et 5 MW solcelleprojekt med presset økonomi pga. uhensigtsmæssige aftaler på drift og finansiering.

Hvad gjorde vi?

Så snart vi overtog projektets administration, gennemførte vi en grundig analyse af struktur, aftaler, produktion etc., og så gik vi i gang med optimeringstiltag.

Hvad er resultatet?

En markant forbedret økonomi i projektet, der sandsynliggør, at ejerne får et afkast af deres investering, fremfor et tab.

Momentum hjælper solprojekt med allround optimering

Momentum overtog administrationen i 2020 og konstaterede, at selskabets rentabilitet var lav og fremtidige afkast kunne forbedres.

Der er mange måder at optimere et sol-eller vindmølleprojekt på, og det handler ikke altid om selve aktivet og produktionen. Som altid når vi overtager et nyt projekt, gennemfører vi en grundig analyse af projektet som munder ud i forslag til optimeringer og besparelser til ejerne.

I denne sag skulle indtægterne forbedres, driftsomkostningerne gennemgås og de finansielle omkostninger reduceres.


Sideløbende har Momentum i samråd og afstemning med projektselskabets bestyrelse arbejdet med alle 3 aspekter, og den første løste knude var en lokal O&M kontrakt med lang binding, som alligevel blev genforhandlet med en ny aftale og en årlig besparelse på ca. 15%.


På indtægtssiden blev der indgået nye aftaler om strøm-salg via en kortere PPA (strømsalgsaftale) og en ny samarbejdspartner, hvilket resulterede i en salgsprisforøgelse på den variable del på små 40% samt en sikring af prisen i en kortere årrække.

Som største hurdle havde selskabet desuden et meget ugunstigt 2. prioritetslån, som potentielt kunne betyde, at ejerne ville miste penge på deres investering. Efter en lang proces med afsøgning af mulige løsninger, forhandling med långiver, budgetsimuleringer, skattemæssige aspekter og afklaring af den juridiske position er det lykkedes at indfri lånet, da ejerne i sidste ende valgte selv at indbetale midlerne som den bedste og billigste løsning.

Det vurderes, at selskabet sparer et større 7-cifret beløb i renter qua omlægningen. Ejerne er også meget tilfredse med resultatet:

”I (Momentum) har været outstanding og vi kan prise os lykkelige for, at vi nu har fået et administrator-team, som skaber værdi for investorerne”

udtaler formanden for selskabet, som af juridiske årsager ønsker at være anonym.

Har dit projekt også behov for et allround tjek af projektet og dets struktur, så kontakt os for en uforpligtende dialog.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.