Case

Green Power Partners

Succesfuld overtagelse af administration af 88 vindmøller i 19 vindmølleparker langs den danske vestkyst på vegne af to danske pensionsfonde (PBU og AP Pension).

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Case Green Power Partners
Hvad er det?

88 vindmøller i 19 vindmølleparker langs den danske vestkyst på vegne af to danske pensionsfonde.

Hvad gjorde vi?

Udførte teknisk, kommerciel og driftsmæssig administration af vindmøllerne.

Hvad var resultatet?

Betragelige besparelser opnået. Lean processtruktur etableret.

Teknisk levetidsforlængelse

Momentum overtog hele 88 vindmøller med en installationskapacitet på mere end 60 MW. Da administrationen blev overtaget i 2015 havde den gennemsnitlige vindmølle en alder på næsten 18 år, og alle vindmøllerne var fortsat i brug.

Porteføljen er yderst mangfoldig og består af et udvalg af vindmøller og mærker, med installationskapaciteter fra 250 kW til 1.5 MW afhængig af vindmøllen.

Alle vindmøllerne var ude over deres oprindelige støtteordning, og deres drift var derfor baseret på nuværende markedsforhold.

Formålet med projektet er at drive og optimere vindmøllerne til deres resterende tekniske levetid, samt at undersøge og udnytte muligheder for repowering.

Optimering igennem handlingsorienteret administration

Momentum udførte teknisk, kommerciel og driftsmæssig administration af vindmøllerne.

De økonomiske rapporter som aflagdes for ejerne efterlevede ejernes ønskede standarder. Vi indsamlede alle relevante data og informationer vedrørende alle projekterne og samlede disse på et extranet.

Projekter med potentiale for repowering blev identificeret, undersøgt og anbefalt til ejerne, som derefter foretog repowering af 4 gamle Hanstholm vindmøller med 3 nye Vestas V 126 i Hanstholm i Nordjylland. Se nedenstående.

Momentum agerer som ejerens tekniske rådgiver under alle reparationer og skift af reservedele.

Momentum Case Green Power Partners Jylland

Betragelig besparelse og teknisk levetidsforlængelse

Momentum’s administration har resulteret i betragtelige besparelser for ejerne, samt mere dybdegående viden omkring de forskellige vindmøller.

Vi har implementeret lean processtrukturer.

Vi har hjulpet ejerne med at realisere et repowering projekt i Hanstholm, som bestod af udskiftning af 4 gamle vindmøller med 3 nye Vestas V126 3.65 MW vindmøller. Resultatet af denne udveksling var, at output steg med en faktor 10, omsætning steg med en faktor 15 og vindmølleparkens tekniske levetid blev forlænget med 25+ år.

På nær de 4 vindmøller som blev udskiftet med 3 nye vindmøller, er alle møller i porteføljen stadig i drift.

Vores selvstændige tilgang og erfaring gjorde forskellen

Efter at have screenet markedets administratorer besluttede Green Power Partners sig for, at Momentum skulle være administrator for deres portefølje og vindmøller på grund af vores selvstændige status og vores praktiske erfaring med vindmøller i drift - og især forældede vindmøller. Vi har bevist, at det var det rette valg. Vi har skabt betragtelig værdi for ejerne, og i samarbejde med deres investeringsadministratorer undersøger vi løbende nye muligheder for at videreudvikle porteføljen, forlænge den tekniske levetid og øge investorernes afkast.

Kim Madsen, CEO

Har du et projekt, som vi måske kan hjælpe med?
Lad os udforske det sammen

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.