Case

Løbende inspektion af Vindmøller skaber langsigtet værdi

Når vi udfører inspektioner afdækkes og analyseres alle afvigelser der kan skabe udfordringer og driftstop. For eksempel kan olielækager i ældre møllers vitale dele være fatale for møllens levetid.
LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-Inspektion-af-vindmoeller
Hvad er det?
Inspektioner afdækker og analyserer alle afvigelser der kan skabe udfordringer og driftstop.
Hvad gjorde vi?
Gennemførte en række inspektioner der identificerede behov for udbedring og forlængede vindmøllens levetid.
Hvad var resultatet?
Resultatet var færre driftstop, færre udgifter til reparationer samt at serviceudbydere lever op til deres kvalitetskrav

Inspektioner udført af momentum

Hos Momentum gennemfører vi løbende inspektion af vindmøller for visuelle, elektriske og mekaniske afvigelser. En af de afvigelser vi ofte observerer er olielækager. En olielækage på f.eks. en gearkasse vil selvsagt sænke oliestanden under den nominelle oliestand, hvilket under ingen omstændigheder kan anbefales.
På de nye generationer af vindmøller er der alarmparametre, der sikrer at møllen stopper ved større lækager. Hvilket ikke altid er gældende på møller af ældre dato.

På de ældre vindmøller uden installation af niveauvagt er det mere fatalt, hvis sådanne fejl ikke udbedres, hvilket i værste fald kan ende med en defekt gearkasse eller i værste fald i et havari. Her kan der også komme en øget omkostning da evt. forurenet jord skal fjernes og efterfølgende renses for olie.

Ligeledes har vi i flere tilfælde observeret fejl og manglende servicering af roterende elektriske komponenter. På roterende komponenter undersøger vi bl.a. om der er manglende afrensning af kulstøv, der i værste fald kan skabe kortslutning imellem sporene på den roterende komponent. Her ser vi også efter om de kul, der udgør selve forbindelsen i komponenten, overholder de mindstemål der kræves iht. fabrikantens anvisninger.

En kortslutning i sådanne komponenter vil medføre et øjeblikkeligt driftstop af vindmøllen, og kræve at komponenten i langt de fleste tilfælde helt skal udskiftes, hvilket er en omkostningstung affære.

Observerede afvigelser

Vi analyserer og gennemgår observerede skader, og hvad det eventuelle kan have af følgeskader på andre komponenter samt anslår den resterende levetid på komponenterne. Vi identificere også hvilke tiltag der bør fortages for at minimere en eventuel forestående periode med driftstop.

Momentums kunder holdes informeret igennem hele processen, fra gennemgang af de udførte inspektioner, teknisk rådgivning samt kontakt og dialog med serviceudbydere.

Momentum-Inspektion-af-vindmoeller-asset-management

"Inspektionen sikrede, at vi blev opmærksomme på udfordringer der kunne have givet langvarige driftstop. Momentum lagde en plan, og gennemførte en hurtig og effektiv udbedring, så vi kunne fortsætte driften. "

Et eksempel

På det seneste har Momentum inspiceret en V90-2MW for en af vores eksisterende kunder. Her blev der observeret en utæthed i navet. Navet er samlingspunktet hvor vingerne monteres, og som er monteret på nacellen som er møllens ”hus”. En hydrauliklækage i navet kan gøre det muligt for hydraulikolie at trænge ind i vingelejerne, hvilket over tid vil få konsekvenser for vingelejernes levetid.

Samtidig vil det skabe unødige driftstop samt en stor udgift på udskiftning af vingelejer, i det tilfælde disse ikke er inkluderet i den pågældende servicekontrakt.

Kvalitetskrav

Momentums inspektioner udføres i forbindelse med EoW, kontrol af servicevedligeholdelse, inden opkøb af vindmøller, ved ændring af serviceaftaler mv.

Langt størstedelen af Momentums kunder vælger denne kvalitetssikring, for at sikre at den valgte serviceudbyder lever op de kvalitetsydelser, der er indgået i deres serviceaftaler, eller for at afgøre den aktuelle stand og hvilke udgifter, der kan forventes at komme med tiden.

For de kunder der vælger at gennemføre en årlig inspektion, har det i mange tilfælde vist sig, at antallet af afvigelser mindskes betragteligt over en årrække.

I tæt dialog

Momentum tager dialogen med serviceudbyderen angående de afvigelser, der observeres i forbindelse med vores inspektioner.

Et scenarie kunne være:
Der observeres skader på en krøjekrans. Med en krøjekrans menes, den komponent der sammen med krøjegear, udgør de komponenter, der arbejder sammen for at møllen kan dreje ind i vinden, når den får signal fra møllens styring. Ofte observeres der skader, på de tænder der går i indgreb i krøjegearene. Her ville vores anbefaling være en reparation, målt ud fra møllens forventede levetid.

I nogle tilfælde ville vi anbefale brugte dele, hvis møllen skulle nedtages inden for overskuelig tid.
Momentum har en bred kontaktflade med leverandører, der handler med brugte dele, hvis behovet opstår.

Forventes der drift af møllen langt ud i fremtiden, finder vi ofte nye eller renoverede komponenter til montering. Vores anbefalinger forsøges altid efter bedste evne afspejlet i kundens aktuelle og fremtidige behov.

Momentum-Case-Solar-Park-Flusi

Hver dag arbejder vi på at få mest muligt ud af vores kunders aktiver. Vi er også klar til at hjælpe dig.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.