Case

Overvågning sikrer hurtig handling og maksimal oppetid

For en af vores eksisterende kunder, som vi varetager den tekniske support for, blev der observeret flere indikationer på alarmerende slid i en mølles hovedgear.
LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-Overvaagning-af-vindmoeller
Hvad er det?
Vi identificerede og udbedrede alarmerende slid på en mølles hovedgear.
Hvad gjorde vi?

Vi identificerede udfordringen, lagde en plan og sikrede at hele processen forløb planmæssigt.

Hvad var resultatet?
Reparationerne blev udført med fokus på møllens restlevetid for at optimere kundens investering.

Fra uoverskuelighed til styring af projekt

For en af vores eksisterende kunder, som vi varetager den tekniske support for, blev der observeret flere indikationer på alarmerende slid i en mølles hovedgear.

På det pågældende gear er der monteret et eksternt monitor-system, hvor forskellige sensorer måler vibrationsniveauet på hovedlejet, gear og generatoren. Sammenholdt med en filteranalyse af oliefilteret fra det pågældende gear, viste gearolien i filteret sig at indeholde metalpartikler.

Forekomster af metalpartikler i sådanne analyser stiger i antal når skaderne udvikler sig i enten gearets lejer eller tandhjul. Ved at blive gjort opmærksom på et påbegynde stigende alarmerende slid i en hovedkomponent i et tidligt stadie, minimeres risikoen for at møllen i en længerevarende periode ikke er i drift, eller værre at den udsættes for et havari, og ingen af hovedkomponentens dele kan genanvendes efterfølgende.

Observerede afvigelser

Momentum kan tilbyde vores kunder at indhente tilbud fra flere af leverandørerne på markedet, med henblik på ”best practice” uanfægtet hvilken komponent der kræves udskiftet på deres vindmølle.

På denne specifikke opgave har vi udarbejdet et estimat på hovedgearets forventede restlevetid, og arbejder ud fra denne tidshorisont for derved at opnå mindst muligt driftstop i forbindelse med udskiftningen. Momentums står for indhentning og forhandling af flere forskellige tilbud på vegne af vores kunde, for at opnå den bedste samlede pris på montører, kran, transport, udbedring af eksisterende mølleveje mv.

Anbefaling og udskiftning

Ud fra føromtalte vibrationsmålinger, var det vores klare anbefaling til kunden, at vi kunne genanvende hovedlejet, som er en del af det komplette drivtog der består af gear/hovedaksel/hovedleje. Det komplette drivtog bliver demonteret i forbindelse med udskiftning af hovedgear på den pågældende mølletype.

Hovedlejet er på denne mølletype ret bekostelig, og i dette tilfælde var der ingen tegn på unormalt slid, og lejet forventes dermed at kunne holde møllens levetid ud.

Grundet størrelsen på hovedlejet sikrer vi at det adskilles under ordnede forhold, så det kan genanvendes. Det er med til at mindske risikoen for fejl i forbindelsen med selve adskillelsen af gear/hovedakslen.

“Der er trods alt større chance for at patienten overlever operationen når den bliver udført på en rigtig operationsstue i stedet for ude i felten”

Under selve udskiftningen demonteres rotor, som er delen hvor vingerne er monteret. Inddækning på nacellen, som er selve møllens hus og drivtoget, demonteres også og transporteres til et nærliggende gearværksted. Vi sørger for at der arbejdes natten igennem på at få monteret den brugte hovedaksel med leje på et i forvejen renoveret gear fra kundens lager. Dagen efter monteres det hele igen og møllen idriftsættes.

Momentum-Overvaagning-af-vindmoeller-udbedring

Rådgivning efter kundens ønske

I flere tilfælde ønsker vores kunder at vi er til stede under selve udskiftningen, enten delvist, eller fra start til slut i processen. En af grundene er at gennemføre grundig kvalitetssikring på det udførte arbejde.

Da rotoren blev demonteret, som er enheden hvor vingerne er monteret, blev der observeret en større skade på en af vingernes ”tippere” som er vingernes bremsefunktion på denne mølletype.
Ved at være til stede under projektets forløb, kunne Momentum hurtigt gribe til handling og få sikret at skaden blev udbedret med det samme.

Da kunden har en stor portefølje af denne mølletype, ønskes gearet renoveret i en kvalitet, der modsvarer møllens forventet levetid. Når det defekte gear er adskilt fortager Momentum en inspektion, hvis det ønskes af kunden. Dette med henblik på at finde den bedste løsning på en evt. forestående renovering af det defekte gear.

Hver dag arbejder vi på at få mest muligt ud af vores kunders aktiver. Vi er også klar til at hjælpe dig.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.