Case

Solar Energy Companies I - VI

Ved at overtage styringen fra en forhenværende administrator som gik konkurs leverede vi assistance til 400 danske ejere af 6 danske virksomheder (AIF’er) Solar Energy Companies I – VI, som rådede over 18 økonomisk pressede solanlæg i Italien.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Case økonomisk pressede solcelleanlæg
Hvad er det?

18 solanlæg rundt omkring i Italien. Virksomhederne havde behov for en ny administrator hurtigst muligt.

Hvad gjorde vi?

Vi gennemgik og optimerede alle aspekter – økonomiske såvel som tekniske.

Hvad var resultatet?

Forbedret administration, reducerede omkostninger og et løbende fokus på at forbedre solanlæggenes produktion.

En indviklet situation

6 danske virksomheder havde investeret i en italiensk fond og dermed investeret i 18 solanlæg rundt omkring i Italien.

Den danske administrator stødte på problemer, og resultatet var, at virksomhederne pludselig havde brug for en ny administrator, som kunne sikre, at de overholdte danske lovgivning.

Virksomheden havde en utroligt kompleks og ugennemsigtig struktur. Derudover havde dårlig lokal vedligeholdelse medført, at solanlæggene var pressede, hvilket gjorde situationen endnu mere indviklet og frustrerende for ejerne.

Et perfekt match

Da Momentum ikke er en registreret AIFM, indgik vi i et partnerskab med Alternative Equity Partners A/S (AEP) i København. AEP specialiserer sig indenfor fondsadministration for virksomheder, som reguleres af Finanstilsynet.

Momentum specialiserer sig indenfor fysisk administration. Kombinationen af disse to virksomheders ekspertise viste sig at være en god løsning for ejerne, og vi blev derfor udpeget som de nye administratorer i juni 2017.

Siden vi overtog administrationen, har der løbende været møder mellem Momentum/AEP, administratorerne og operatørerne af solanlæggene i Italien, advokater osv.

Momentum Case Solenergi teknisk administration
Momentum Case Solenergi økonomisk pressede solcelleanlæg

Vi baner vejen til fremtiden

Vi har skabt gennemsigtighed og optimeret setuppet ved at “flytte tættere på” den italienske administrator.

Vi har analyseret cash flows og kontrakter, som den italienske administrator er indgået i, og vi udfordrer løbende den lokale administrator til at implementere bedre løsninger og forbedre det frie cash flow.

Fonden udbetalte dividender for første gang i 4 år, og vores målsætning er at forbedre den lokale administration af fonden betrageligt, for dermed at udbetale årlige dividender fra fonden til ejerne i Danmark.

Det er en meget indviklet case, men vi har allerede forbedret administration og reduceret omkostninger. Derudover arbejder vi løbende på at forbedre solanlæggenes produktionsniveau og reducere omkostninger videre, for dermed at normalisere situationen.

Sammen bevæger vi os fremad

"Partnerskabet mellem Momentum og AEP har bragt megen succes. Begge parter bidrager med deres kompetencer og erfaringer - Momentum med deres praktiske erfaring med administration af solenergiprojekter, og AEP med deres erfaring med administration af AIF-regulerede fonde, i overensstemmelse med finansielle myndigheder såsom AIFM. Det er en igangværende proces, men betragtelige ændringer implementeres løbende, for at forbedre situationen for investorerne i Danmark såvel som i Italien."

Kim Madsen, CEO

Ønsker du at høre mere om projektet eller om, hvordan vi kan hjælpe jer?

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.