Driftsadministration

Driftsadministration omfatter alle elementer i projektets daglige administration, fra kontraktstyring og forsikringskrav til kontakt med grundejere og myndigheder.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-Driftsadministration

Forvaltning gennem hele aktivernes livscyklus

Hovedformålet med afdelingen for driftsadministration er at optimere alle faser i aktivernes livscyklus.

Når vi overtager ansvaret for et aktiv, så forbereder vi et memorandum for projektets struktur, kontraktmæssige forhold, historik og fremtidige økonomiske forventninger.

Det inkluderer et road map for, hvordan vi planlægger at optimere de forskellige faser. Dette er en rigtig god metode til at kortlægge mulige udfordringer og potentialer for øget optimering, og planen fungerer som en guide for fremtidigt arbejde på projektet.

Kontraktstyring

I ethvert grønt energiprojekt indgår en række vigtige leverandørkontrakter, heriblandt forsikringer og kontrakter vedrørende drift og vedligeholdelse.

Vi sikrer, at leverandøren efterlever sine forpligtelser, og vi anbefaler alternativer, når et leverandørskift er muligt eller nødvendigt.

Rapportering

Vi udarbejder månedlige rapporter om aktivets drift og udstyrer dermed ejeren med en produktionsoversigt med fokus på produktion, tilgængelighed, afvigelser og forklaringer.

Salg af energi

Vores omfattende erfaring gør, at vi kan tilføre værdi i form af uddannelse og rådgivning af ejerne i forhold til deres salgsstrategier.

Derudover gennemfører vi strategien baseret på både investeringens formål og det relevante lands støtteordninger og markedsmuligheder (PPA, hedging, spot osv.)

Leverandørstyring

Momentum har et betragteligt netværk af internationale leverandører igennem hele værdikæden i et grønt energiprojekt. Vi forhandler, vi udfordrer, vi samarbejder og vi finder de bedste løsninger til vores kunder.

Garantier og forsikringsfordringer

Vi håndterer garantier og opsigelsesvarsler i god tid for at sikre, at vi identificerer eventuelle krav. Er der tale om forsikringskrav fra maskinskade, kontrollerer og følger vi hele processen, lige fra det øjeblik maskinskaden opstår til erstatningen udbetales.

Momentum-Driftsadministration-Administration-af-Vind
Momentum-Driftsadministration-Administration-af-Sol

Døgnovervågning hele året rundt

Vi tilbyder døgnovervågning af vores kunders aktiver året rundt for at sikre, at vi lokaliserer problemer og reagerer på alarmer og driftsstop så hurtigt som muligt.

Vi kategoriserer fejl og standsninger, så vi kan kræve erstatning i de tilfælde, hvor dette er muligt.

Datakontrol og analyse

Data fra vindmøller er medvirkende til, at et projekt kan optimeres yderligere.

Vi analyserer strømkurven og alarmregistret, og vi holder også godt øje med datakvaliteten.

Dokumenthåndtering

Vi strukturerer og tjekker projektets dokumentation for at sikre, at vi til hver en tid har alle dokumenter ved hånden, samt at de er tilgængelige i deres korrekte udgave.

Vi opbevarer dokumenterne elektronisk igennem en Microsoft Sharepoint løsning. Denne løsning sikrer en logisk og intelligent struktur, som er nem for ejerne at tilgå.

Kontrol af vindproduktion

Vi har vores egen software til evaluering af vindproduktion, og vi kan udføre kontrolberegninger som fastsætter det forventede produktionsniveau, indvirkningsberegninger for nye vindmøller i området og generelle beregninger som afgører, hvorvidt repowering er anbefalelsesværdigt.

Momentum - Operational Management-Asset-Management

Interessentkontakt

Vi repræsenterer gerne ejeren overfor projektets interessenter, såsom myndigheder, leverandører, grundejere og offentligheden.

Fejlfinding

Alle grønne energiprojekter oplever diverse udfordringer igennem deres levetid. Vi stræber efter at finde de rette løsninger til vores projektejere, og vores omfattende erfaring, forskelligeartede baggrund og mangefacetterede evner gør os til den stærke partner vi nu engang er.

Momentum-Driftsfasen-Administration-Green-Power-Partners

Får du så meget ud af dine aktiver som muligt?
Lad os udforske det sammen.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.