Momentums håndtering af arbejdsopgaver under Corona virussen

Som det fremgår af alle nyhedsmedier, så er Danmark ved at lukke ned, for at inddæmme Corona virussens udbredelse. Vi har udarbejdet en grundig plan og organisering af alle opgaver for at sikre at alle kundeprojekter håndteres i den kommende periode.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-handling-tasks-corona-virus

 

Kære kunder og samarbejdspartnere,

Som det fremgår af alle nyhedsmedier, så er Danmark ved at lukke ned, for at inddæmme Corona virussens udbredelse.

Vi tager selvfølgeligt også denne udvikling meget alvorligt hos Momentum. Vi har udarbejdet en grundig plan og organisering af alle opgaver og har herefter i dag sendt alle medarbejdere hjem på i princippet ubestemt tid.

Alle arbejder herefter hjemmefra og vi tilstræber, at kunne passe vores forpligtelser over for vores kunder og samarbejdspartnere fuldt ud. Alle vores systemer er online og cloudbasererede, så i forhold til overvågning forventer vi ikke at opleve nogen problemer.

Fysiske inspektioner af sol- og vindmølleanlæg udføres fortsat efter planen, da vi vurderer at de kan gennemføres uden at udsætte vores medarbejdere for unødig smittefare.

Vi er således fuldt operationelle, og I kan kontakte jeres vanlige kontakter hos Momentum – på mobil og e-mail.

Alle fysiske møder og rejser er foreløbigt aflyst de næste 14 dage indtil vi ved mere om hvordan situationen udvikler sig. Alle møder vil i så vid udstrækning det er muligt, blive erstattet af videokonferencer (Skypemøder).

Det er vigtigt at pointere, at vi p.t. ingen syge eller karantæneramte har i Momentum.

Vi ønsker med dette skridt at signalere, at vi tager situationen yderst alvorligt men vil samtidigt forsikre vores kunder og samarbejdspartnere i ind- og udland om, at vi passer vores arbejdsopgaver som vi hele tiden har gjort.

Er der hastesager eller emner I ønsker at drøfte, så kan jeg kontaktes på min mobil telefon eller på kim@momentum-gruppen.com, når som helst.

Med venlig hilsen

Kim Madsen,
CEO

Momentum-Technical-Management

Har du nogle spørgsmål ift. dit projekt sammen med Momentum? Kontakt os her.