Momentum's Handling of Tasks During the Corona Virus

As all news media reports, Denmark is shutting down to contain the spread of the Corona virus. We have developed a thorough plan and organization of all tasks to ensure the well-being of our employees and continuity of all customer projects.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-handling-tasks-corona-virus

 

Dear customers and business partners,

As all news media reports, Denmark is shutting down to contain the spread of the Corona virus.

Of course, we also take this development very seriously at Momentum.

We have developed a thorough plan and organization of all tasks and have now sent all employees home in principle indefinitely.

Everyone then works from home and we strive to be able to fully meet our obligations to our customers and partners.

All of our systems are online and cloud-based, so in terms of monitoring, we don’t expect to experience any problems.

Physical inspections of solar and wind turbine systems are still carried out as planned, as we assess that they can be carried out without putting our employees at risk of unnecessary contamination.

We are therefore fully operational and you can contact your usual contacts at Momentum – by mobile and e-mail.

Alle fysiske møder og rejser er foreløbigt aflyst de næste 14 dage indtil vi ved mere om hvordan situationen udvikler sig. Alle møder vil i så vid udstrækning det er muligt, blive erstattet af videokonferencer (Skypemøder).

Det er vigtigt at pointere, at vi p.t. ingen syge eller karantæneramte har i Momentum.

Vi ønsker med dette skridt at signalere, at vi tager situationen yderst alvorligt men vil samtidigt forsikre vores kunder og samarbejdspartnere i ind- og udland om, at vi passer vores arbejdsopgaver som vi hele tiden har gjort.

Er der hastesager eller emner I ønsker at drøfte, så kan jeg kontaktes på min mobil telefon eller på kim@momentum-gruppen.com, når som helst.

Med venlig hilsen

Kim Madsen,
CEO

Momentum-Technical-Management

Har du nogle spørgsmål ift. dit projekt sammen med Momentum? Kontakt os her.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.