En snak om processer, sikkerhed og arbejdsmiljø

En stor del af vores operationelle aktiviteter er fokuseret på sikkerhed, kvalitet og effektive arbejdsprocesser. For løbende at kunne forbedre vores metoder og processer foretager vi regelmæssige sikkerheds- og arbejdsprocesdialoger med vores kolleger.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-A Talk about Processes, Work Environment and Safety

 

I sidste uge tog vi dialogerne med ud i marken til vores yderst kompetente felt-teknikere.

Som Asset Managers inden for den vedvarende energisektor dækker vi både solcelle- og vindmølleparker i Danmark og vores specialiserede team sikrer høj kvalitet og høje sikkerhedsstandarder i alle relaterede arbejdsprocesser.

Sidste uges tur til Jylland indeholdt vigtige drøftelser og snakke med teknikerne fra vores Technical Management Team, der er specialiseret i henholdsvis solcelleanlæg og vindmøller.

Dialogerne er et godt redskab og en perfekt ramme for diskussion af både work-life-balance, specifikke sikkerhedsforanstaltninger samt mulige nye processer og værktøjer.

Blandt de emner, vi diskuterede på denne specifikke dag, var PPE (Personal Protection Equipment / personlige værnemidler) samt registrering og dokumentation af resultater fra tekniske inspektioner.

Vi talte også om samarbejde med vores eksterne partnere, hvordan vi kan forbedre videndeling – og vi vendte forskellige ideer til kommende virksomheds-interne sociale arrangementer.

Sidst, men ikke mindst, er det altid en stor fornøjelse at møde vores kolleger ansigt til ansigt. Især efter de lange perioder med Covid-relaterede nedlukninger værdsætter vi muligheden for igen at kunne afholde fysiske møder.

Momentum-A Talk about Processes-and-safety
Momentum-Technical-Management

Har du nogle spørgsmål ift. dit projekt sammen med Momentum? Kontakt os her.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.