Indtryk fra Husum Wind 2019

Momentum Gruppen deltog i sidste uge på ny på årets Husum Wind i Nordtyskland, hvilken er den største messe i Tyskland rettet mod primært det tyske marked.
LinkedIn
Email
Facebook
Husum-Wind-Momentum

Udover at cementere og udvide Momentums tilstedeværelse i den tyske vind-branche samt deltage i diverse faglige foredrag for at opnå ny viden, handler deltagelsen primært om at håndtere vores kunders aktiver.

På messen afholder vi nemlig en lang række møder med forskellige kontraktparter: servicefirmaer; driftsledere, forsikring, direkte salg af strøm etc.

Derudover knyttes der bånd til nye potentielle samarbejdspartnere, der kan give vores kunder flere muligheder og bedre løsninger – og i sidste ende et højere afkast af deres investering.

Eksempelvis, er der etableret samarbejde omkring service og reparation for Enercon-møller som konkurrencedygtigt alternativ til producenten selv.

Et andet tema er drift af møller efter udløb af støtteordning. Her er mange nye ideer og koncepter på vej, men vi mærkede også en stor lydhørhed over for vores tanker ift. fleksible modeller – eksempelvis indenfor service, strømsalg og monitorering.

Husum Wind leverede igen

Forventningerne til årets messe var ikke så store som tidligere, da mange firmaer prioriterer messen i Hamborg næste år, men ikke desto mindre var der livlig aktivitet generelt og ved standen hele ugen.

Konklusionen fra vores side er, at messen fortsat har sin berettigelse med en stor variation af deltagende firmaer og ikke mindst disses beslutningstagere.

Momentum deltog med over 10 medarbejdere i løbet af ugen.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.