Momentum bygger første solprojekt i DK

Midt august 2022 påbegyndte Momentum konstruktionen af et 11 MWp solcelleanlæg øst for Skjern i Ringkjøbing-Skjern Kommune. Anlægget bliver det første danske solanlæg med Momentum som bygherre.
LinkedIn
Email
Facebook
Momentum bygger første solprojekt i DK-Skjern Sol-fundament-min

 

Projektet er baseret på et samarbejde med lodsejer og en lokal aktør, der har stået for den lokalplan, som muliggør anlægget. Momentum har stået for byggetilladelse, nettilslutning og konstruktion. Ydermere vil Momentum efter idriftsættelse stå som ejer og driftsansvarlig. Anlægget forventes idriftsat i løbet af november og vil levere strøm svarende til ca. 2.400 husstandes årlige elforbrug.
Solanlægget i tal:
  • 21.000 PV-moduler
  • 40 invertere
  • 2 transformere
  • 305 tons stål
  • 38 km DC-kabel
  • 4 km AC-kabel
  • 5 km kabelrute fra solanlægget til tilslutningspunkt i Skjern
Konstruktionen af dette solanlæg er et stort skridt for Momentum, da det markerer Momentums indtræden på det danske marked for udvikling, konstruktion og ejerskab af solanlæg. De 11 MWp er derfor kun starten på en effektuering af den nuværende pipeline på over 1 GW solprojekter – en pipeline der kontinuerligt bliver større og større.
Momentum - Northern transformer_3-min
Momentum-udvider-i-Tyskland

Har du et projekt vi skal udforske sammen?

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.