Momentum Energy Group erhverver portefølje på 88 danske vindmøller

og skaber en ny strategisk platform for opkøb, drift og videreudvikling af ældre vindmøller i Danmark.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Energy Group acquires portfolio of 88 Danish wind turbines

 

Momentum Energy Invest ApS (Momentum), som er et selskab i Momentum Energy Group A/S koncernen, har indgået aftale om at overtage ejerskabet af GPP Vind og selskabets portefølje af 19 danske vindmølleparker med i alt 88 vindmøller.

Mest kendt er møllerne i Hanstholm Havn, som er opført i 2018 og er af typen Vestas V136. De øvrige 85 vindmøller, som inkluderer mølletyper af bl.a. NEG Micon, Vestas, Nordex og Nortank m.fl., har en gennemsnitsalder på ca. 20 år og er placeret i 18 vindmølleparker i Jylland.

Sammenfaldende har alle vindmølleparkerne attraktive vindforhold, og med de nuværende mølletyper produceres der i et år med typiske vindforhold omkring 160.000 MWh årligt, svarende til ca. 100.000 danskeres årlige elforbrug.

Rationalet bag Momentums investering er at deltage i den grønne energiomstilling ved at anvende den betydelige erfaring og indsigt selskabet har opbygget i en omkostningseffektiv forvaltning af ældre vindmøller med et produktivitetsforbedrende perspektiv for øje.

Energistyrelsen har i maj måned i år offentliggjort en analyse af danske vindmøller, som underbygger, at danske vindmøller kan drives i 40-50 år, såfremt de vedligeholdes korrekt. Den tvungne nedtagningsalder for en vindmølle, som tidligere rent lovgivningsmæssigt var defineret til 30 år, blev samtidig forlænget til 40 års dagen for møllens idriftsættelsesdato.

bockstigen-momentum

Erhvervelsen af GPP Vind sikrer Momentum adgang til et betydeligt antal møller, som en base for udviklingen af en skalerbar platform der har fokus på at forbedre den tekniske levetid af vindmøller i Danmark.

Momentum ser et stort potentiale i at udnytte potentialet i disse, og mange andre ældre, vindmøller, i Danmark, og virksomheden har et indgående kendskab til de erhvervede møller idet dets søsterselskab Momentum Gruppen A/S har stået for den tekniske drift af møllerne siden 2015.

Parterne ønsker ikke at offentliggøre købesummen for porteføljen, men CEO for Momentum, Kim Madsen, udtaler i forbindelse med handelen:

”Momentums fokus er at optimere driften af både større og mindre samt nyere og ældre landvindmøller, hvoraf der i Danmark er opført mere end 4.000 møller over de sidste 25 år. Vi har tidligere med succes gennemført en kompliceret levetidsforlængelse som samtidig resulterede i en væsentlig produktivitetsforbedring af 20 år gamle offshore vindmøller ud for Gotlands kyst (link). Vi er i dag involveret i udviklingen af en række både nye og eksisterende vindparker i både Danmark, Tyskland og Sverige. Vores ambition er at tage teten i den del af den grønne energiomstilling i Danmark, som omfatter optimeret udnyttelse af de næsten 4.000, ofte velfungerende, men ældre vindmøller i Danmark, og derigennem bidrage til et lavere CO2 aftryk”

Kim Madsen, CEO
Momentum-Repowering-Contact-Us

Vil du høre mere om vores aktiviteter og hvordan vi kan hjælpe?
Kontakt os

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.