Momentum Energy leder idriftsættelse af 5 nye Vestas-møller i Sdr. Bork

Da den opgraderede Sdr. Bork Vindpark blev indviet den 13. januar i år, var det fejringen af idriftsættelsen af 5 nye Vestas V162-6.2 MW vindmøller.

LinkedIn
Email
Facebook
Sdr Bork

 

De 5 nye møller erstatter 19 ældre vindmøller, der har produceret strøm i nærheden af Sdr. Bork i de seneste 25 år. Den samlede kapacitet er gået fra 11,4 MW til 31 MW og i et gennemsnitligt vind-år forventes elproduktionen at stige fra 22.000.000 kWh til 120.000.000 kWh.

Sdr. Bork Vind K/S har siden 2013 arbejdet på at gennemføre en opgradering af de etablerede vindmøller. I februar 2022 vedtog kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune det endelige plangrundlag, der muliggjorde realisering af projektet. Projektet er blevet gennemført i samarbejde mellem både Ringkjøbing-Skjern Kommune, Vestas, Energrid, lokalområdet og de involverede lodsejere og mølleejere.

Momentum har som projektleder stået for projektering og eksekvering af projektet, og har i samarbejde med bestyrelsen i Sdr. Bork Vind K/S forestået den endelige projektering, planlægning og opførelse af den nye vindpark. Dette arbejde har både inkluderet VVM-analyse, kommunale ansøgninger og afgivelse af høringssvar, samt udarbejdelse af grundlaget for selskabets kapitalrejsning og tilpasning af ejermodellen. Derudover har Momentum forestået indgåelse af den hovedentreprisekontrakt, der blev indgået med Vestas.

”Under projekteringen har vi arbejdet omkring placering af møllerne, men derudover er der flere forhold, der skal gå op i en højere enhed, når man planlægger et projekt som dette. Dels skal møllerne forstyrre omgivelserne minimalt, de skal stå så visuelt harmonisk som muligt og samtidig skal de nemt kunne serviceres over de mange år, de skal stå i området med mindst mulig anlæggelse af veje. ”

Michael Shalmi, Chairman of Momentum Energy Group

Michael fortsætter:

”I projekter som dette, er det vigtigt for os, at de nærmeste naboer og borgere både bliver hørt og får økonomisk del i vindeventyret. Vores projektmodel er fleksibel og kan bl.a. tilrettes til at inkludere co-udviklingskoncepter. Rent praktisk betyder det i forbindelse med repowering-projektet i Sdr. Bork, at borgere, der bor tæt på vindmøllerne, er blevet tilbudt at købe andele i projektet svarende til 10 procent af det samlede ejerskab”.

Michael Shalmi, Chairman of Momentum Energy Group

Den anvendte mølletype, Vestas V162-6.2 MW, er sammensat af velkendt teknologi med en let adgang til reservedele. Hver mølle er dækket af en 25-årig serviceaftale med Vestas og i forhold til de analyserede vindforhold forventes en effektiv og stabil drift.

Fra start af projektets udførelsesfase til den endelige idriftsættelse af møllerne er der gået under et år. Den hurtige eksekvering af projektet er et resultat af formidabelt samarbejde mellem projektets aktører samt stærk og professionel projektledelse fra Momentums projektudviklingsteam, en engageret bestyrelse samt en risikovillig ejerkreds. Det er vi utroligt stolte af, og vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde. På nuværende tidspunkt har Momentums danske udviklingsafdeling en projektgodkendt udviklingspipeline på over 20 vind- og solprojekter i Danmark.

Foto credit til fotograf @Tony Brøchner, http://broechner.dk

Sdr Bork undervejs
Naviger dine vindmøller mod en lys fremtid

Har du et projekt vi skal udforske sammen?

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.