Momentum udfører drone-inspektioner

Vidste du, at Momentum foretager drone-inspektioner?
Momentum udfører ofte drone-inspektioner i forbindelse med mølle-kontroller, hvor vi gennemgår den aktuelle tilstand på møllerne.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-Drone-inspections

 

Drone-inspektionerne vælges udført for at have en løbende kontrol med tilstanden på vingerne uanfægtet den indgåede kontrakttype på møllen.

Fordele for dig som mølleejer

Fordelen ved at udføre vingeinspektion fra drone er, at det i første omgang er billigere og langt mindre ressourcekrævende. Man vil hurtigt kunne danne sig et overblik over vingernes overordnede tilstand. Finder vi efterfølgende problemer, som skal undersøges nærmere, er det selvfølgelig nødvendigt med en Rope Access inspektion.

Ved en rope access inspektion firer vingespecialister sig ned af vingerne fastgjort i reb.

På denne måde er det muligt at foretage dybdegående vurderinger af skadernes omfang. I disse tilfælde samarbejder vi med flere aktører på markedet, som har stor ekspertise på området.

Droneinspektionen udføres af en erfaren tekniker, som laver op til flere optagelser af alle tre møllevinger plus en overflyvning af hele møllen, skulle der være andre udvendige skader på fx tårn eller nacelle. Optagelserne bliver minutiøst gennemgået efter inspektionen.

Alle vores inspektioner afsluttes med en billedserie og kommentarer i en rapport, der efterfølgende udleveres til kunden af Momentum. Rapporten indeholder de observationer, der har betydning for møllens fremtidige drift.

drone-inspection-wind-power

Beskyt din investering

Som kunde får man fuld valuta for et beskedent beløb. Er møllerne i fuldserviceaftale, har man med et dronetilvalg i inspektionen mulighed for ud fra Momentums rapport at påpege eventuelle mangler over for serviceudbyderen.

Er møllerne derimod i en basisaftale, vil det give et overblik over vingernes aktuelle tilstand samt hvilke reparationer, der må forventes at komme i fremtiden. Hvis kunden ønsker det, kan vi efterfølgende være behjælpelige med forslag til reparationsløsninger samt estimater og indhentning af tilbud mv. på en eventuel reparationsopgave. Vi tilbyder selvfølgelig også at tage dialogen med serviceudbyderen samt følge op på udbedringen.

Et dronetilvalg i forbindelse med en i forvejen planlagt inspektion koster i omegnen 450 Euro alt efter mølletype. Ring og hør nærmere om, hvad Momentum kan tilbyde Jer af forskellige tekniske løsninger.

wind-turbine-drone-inspections
explore-project-contact-us

Ejer du nogle møller der trænger til en inspektion
Kontakt os og hør nærmere.