Momentums Momentums havvindmøllepark ”Bockstigen ved Gotland laver omsætningsrekord i September 2022

Der er i løbet af sommeren blevet lavet en mindre renovering på de 5 møller i Vindpark Bockstigen. Efter renoveringen af søkablerne er møllerne i fuld produktion.
LinkedIn
Email
Facebook
Nyhed Bockstigen omsætningsrekord sept 2022

 

I september måned passerede vindparken for første gang siden 1998 en omsætning på over 1 million SEK på en måned, dette var godt hjulpet af høje elpriser samt god produktion.

Vinteren byder ofte på vindrige måneder i Østersøen og det forventes derfor, at rekorden i løbet af de næste måneder vil blive udfordret.

De flotte tal understøtter værdien af at holde ældre møller kørende så længe som overhovedet muligt.

Vindpark Bockstigen blev i 2018 gennemrenoveret. Momentum blev de første i verden, der erstattede ældre og teknisk udtjente naceller og rotorer på offshore møller.

De gamle dele blev udskiftet med nyrenoverede, større og mere effektive naceller samt rotorer. Projektets kapacitet og levetid er blevet mere end fordoblet efter gennemrenoveringen. Det er en succes som har ændret hele Momentums måde at tænke ældre vindmøller ind i den grønne omstilling på. Du kan læse mere om projeket her.

Momentum er i dag blandt Danmarks absolut største ejere af vindmøller på land, med en portefølje på mere end 300 vindmøller placeret landet over. Flere af dem er langt over 20 år gamle. Vi ejer desuden over 30 møller i Tyskland og er ved at opbygge en større portefølje af vindmøller der, med henblik på videredrift i mange år fremover.

explore-project-contact-us

Har du et projekt vi skal udforske sammen?

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.