Potentiale for opstilling af +300 MW vind og sol

Momentums projektudviklingsafdeling har indsendt forslag til tre projekter til Tønder Kommune inden for ansøgningsfristen for VE-projekter d. 16. december 2022.

LinkedIn
Email
Facebook
Landeby

 

To af projekterne er større kombinerede sol- og vindmølleprojekter med samlet installeret kapacitet på hhv. 207 MW og 107 MW. Den tredje projektansøgning handler om udskiftning af 4 eksisterende vindmøller ved Emmerlev med 4 større, men gennemrenoverede, brugte møller.

”Vi er spændte på, hvordan forvaltningen og Byrådet vurderer vores projekter i forhold til de andre ansøgninger i stakken. Vi er dog fortrøstningsfulde, da vi takket være god forberedelse har kunnet designe vores projekter med fokus på masser af grøn strømproduktion, synergieffekter og lokal værdiskabelse. Tønder Kommunes høje ambition om lokal forankring passer godt ind i vores projektmodeller”

Kristian Månsson, Head of Project Development at Momentum Energy Projects

Samlet set vil de tre projekter kunne bidrage markant til den grønne omstilling. I alt vil de tre projekter kunne generere over 420.000.000 kWh grøn strøm årligt, hvilket svarer til det årlige gennemsnitlige elforbrug for 84.000 husstande på 5.000 kWh.

Hvis alt går vel, vil de tre projekter være idriftsat i løbet af 2024 og 2025.

Momentum-Local-Offices-min

Overvejer du et projekt, hvor vi kan hjælpe?
Lad os udforske det sammen.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.