Momentum Gruppen A/S formidler salg af Windpark Egeln

Momentum Gruppen A/S formidler salg af den tyske Windpark Egeln på 25 MW til større europæisk investeringsselskab

LinkedIn
Email
Facebook
Egeln Wind Turbines

 

Alternative Equity Partners A/S, som er en ledende forvalter af alternative investeringsfonde, har solgt den 25 megawatt store vindpark Egeln KG (”Egeln“) beliggende i delstaten Saxen Anhalt til større europæisk investor. Momentum Gruppen A/S, som også har drevet vindparken siden 2014, har formidlet salget mellem parterne.

Udover at formidle kontakten mellem parterne, har Momentum Gruppens rolle været at medvirke til oprettelse og ajourføring af datarum, deltagelse i udarbejdelse af SPA, koordinering af proces mellem parternes rådgivere i Tyskland og Danmark, dialog med bank omkring sikkerhed og garantier, formidling af tekniske problemstillinger, planlægning og gennemførelse af closing og andre sædvanlige M&A opgaver til sikring af en gnidningsløs transaktion mellem køber og sælger.

Alternative Equity Partners investerede i Egeln i 2014 med det formål at give de deltagende investorer et stabilt cash flow og en diversifikation mod traditionelle aktiver såsom aktier og obligationer.

”Egeln har været en rigtig god forretning, og har opfyldt de investeringsmål, vi har stillet vores investorer i udsigt. Vi har i løbet af vores seks års ejerskab formået at få et fornuftigt årligt afkast på knap 9 pct., men vælger at sælge nu, da vi har fået et meget attraktivt købstilbud”

Morten Windfeldt, CEO of Alternative Equity Partners A/S

Egeln vindpark består af 11 Vestas 2MW vindmøller og 1 Vestas 3MW vindmølle med en effekt på 25 MW. Vindmølleparken er opført i 2005/2006 og har et estimeret produktionsniveau på mere end 30 millioner kWh om året.

Alternative Equity Partners har i processen overvejet om vindparken i løbet af nogle år skulle moderniseres eller om der skulle ske et frasalg.

”Da vi fik købstilbuddet, valgte vi at eliminere den driftsmæssige risiko, da de tyske subsidier udløber i 2025, hvorefter produktionen skal afsættes på det fri marked. Vi er overbeviste om, at vi med salget vil give investorerne i Egeln en merværdi af vindparken, der følger af et muligt re-powering potentiale, som vi selv vil have svært ved at udnytte”

Morten Windfeldt, CEO of Alternative Equity Partners A/S

og fortsætter:

”Vi tror fortsat på, at der er gode penge at tjene på grønne energiinvesteringer og arbejder videre med andre projekter. Omvendt må vi konstatere, at investeringsområdet er sælgers marked, og det gør vi brug af nu”

Morten Windfeldt, CEO of Alternative Equity Partners A/S

Parterne er enige om ikke at offentliggøre salgsprisen.

Yderligere kontakt Alternative Equity Partners A/S:

Morten Windfeldt, Adm. Direktør, Partner
Tlf. +45 20 30 25 85, mw@aequity.dk

Om Alternative Equity Partners A/S:

Alternative Equity Partners er en ledende forvalter af alternative investeringsfonde. Vores vision er at formidle ‘best-in-class’ investeringer i attraktive alternative aktivklasser til udvalgte professionelle investorer. Alternative Equity Partners forvalter alternative investeringsfonde på tværs af aktivklasser, som private equity, hedgefonde, ejendomme, byggefinansiering, vedvarende energi og teknologi. Vi indgår ofte samarbejde med eksterne specialister i forbindelse med lanceringen af nye investeringsfonde, og eksempler på disse er: Ejendomme / byggefinansiering (Bloch Ejendomsadministration), Vedvarende energi (Momentum Gruppen) og Teknologi (Promentum Equity Partners). Se mere på www.aequity.dk

Yderligere kontakt Momentum Gruppen A/S:

Kim Madsen, CEO
Tlf +45 20 28 43 30, kim@momentum-gruppen.com

Om Momentum Gruppen A/S

Momentum Gruppen A/S er en ledende Asset Manager inden for sol- og vindenergi. Selskabet er en del af Momentum Energy Group A/S koncernen med 50 ansatte i Danmark, Sverige og Tyskland. Koncernen forvalter aktiver for mere end 7 mia. DKK.
Momentum-koncernens vision er at være den fortrukne partner inden for rådgivning, investering, forvaltning og udvikling af vindmølle- og solprojekter i Europa. Selskabet indgår ofte som M&A-rådgiver i større og komplekse transaktioner på tværs af landegrænser, således som der har været tale om i Vindpark Egeln.
Transaktionen er selskabets 5. af sin art til institutionelle investorer alene i 2020 og stadfæster det solide samarbejde vi har med Alternative Equity Partners A/S om sunde, grønne investeringer.
Se også:

Salg af tysk vindmølleprojekt efter komplicerede forhandlinger

Momentum-Repowering-Contact-Us

Vil du høre mere om vores aktiviteter i Sverige?
Kontakt os

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.