Økonomistyring

Vi tager os af lokale og internationale regnskabs- og virksomhedsservices, samtidig med at vi sørger for optimal økonomistyring. Derudover forbereder vi selvstændige værdiansættelsesrapporter og cash flow vurderinger.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-Financial-Management-org

 

Revision og regnskab

Vores proaktive revision, samt nære kontakt med leverandører, banker og investorer, sikrer at vores erfarne bogholdere altid er ajour med alle økonomiske aspekter.

Med detaljeret cash management og kritisk styringsindsats sikrer vi, at alle problemer håndteres rettidigt og at dividender udbetales ud fra relevante økonomiske betragtninger.

Budgettering

Vi baserer altid vores estimater på opdaterede og realistiske budgetter og cash flow vurderinger. Det sikrer at investorer og banker kan stole på vores vurdering, hvilket sikrer, at dine aktiver vurderes på en pålidelig måde.

Rapportering

Vores økonomiteam har erfaring med internationale regnskabsstandarder (IFRS, samt lokal regnskabspraksis (GAAP) på de markeder, hvor vi er repræsenteret.

Vores rapporteringsprocedurer er forberedt på konverteringer til GAAP og skat, og vi bestræber os på at føre regnskab i overensstemmelse med investorens behov, så det nødvendige antal GAAP konverteringsjusteringer er så få som muligt.

Momentum-Financial-Management

Finansiering

Momentum har en solid historik indenfor strukturering af attraktiv finansiering igennem lokale og internationale banker, og vi bygger langvarige forhold med nøglepersoner indenfor finansiering af bæredygtig energi.

Efterhånden som markedet ændrer sig, opsøger vi muligheder for optimering, og vi refinansierer også ældre lån.

Derudover har vi rigtig god erfaring med at løse misligholdelse og andre finansielle udfordringer.

Virksomhedsservices

Momentum står for alle administrative opgaver, som opstår i forbindelse med at have en lokalt etableret virksomhed, uanset om der er tale om et anpartsselskab eller virksomhed med skattegennemsigtighed.

Vi står for lokale registreringer og ansøgninger, kontakt til skattekonsulenter og -myndigheder, bogholderi og ledelsesrepræsentation.

Derudover tilbyder vi også hjælp til overførsel af aktier.

Vurdering

Vi bruger vores mangeårige erfaring indenfor bæredygtig aktivhandel til at udforme selvstændige værdiansættelsesrapporter til banker eller i forbindelse med overførsler. Disse kan dog også anvendes som dokumentation til skat eller som retfærdige værdiansættelser til økonomiske rapporter.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.