Privatlivspolitik

Vi tjekker, at de persondata, som vi behandler, hverken er forkerte eller misvisende. Vi er forpligtede til at indsamle visse persondata, og vi er i den forbindelse nødt til løbende at opdatere dine persondata. Her er der især tale om data indsamlet i forbindelse med Hvidvaskningsloven.

LinkedIn
Email
Facebook
Privatlivspolitik

 

Omfang og accept

Denne erklæring vedrørende beskyttelse af persondata gør sig gældende for alle procedurer og hjemmesider, domæner, mobile enheder og Cloud-baserede set-ups under Momentum Gruppen A/S.

Den giver oplysninger omkring Momentum Gruppens databehandling, når Momentum Gruppen fastsætter formålet med databehandlingen, samt hvilken form for teknologi der skal anvendes. Momentum Gruppen er datakontrolløren.

Ved indsamling af persondata igennem vores hjemmeside sikrer vi, at vi har dit udtrykkelige samtykke, så du ved præcis, hvilke data vi indsamler og hvorfor.

Hvilke data indsamler vi?

Persondata er oplysninger som kan identificere dig som person, såsom:

 1. a) Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer osv.
  b) Erhvervsoplysninger, firmanavn, titel, erhverv, heriblandt præferencer og professionelle interesser
  c) Unik brugerinformation, såsom login-ID, brugernavn, kodeord og eventuelle sikkerhedsspørgsmål, som giver adgang til vores Extranet
  d) Hvis du er kunde: oplysninger indsamlet i forbindelse med Hvidvaskningsloven (paskopi og sundhedskort, CPR-nummer osv.) og kontonummer

Du bedes UNDLADE at indsende personfølsomme data igennem vores systemer eller i forbindelse med vores processer, heriblandt kommentarfelter eller lignende som du har til rådighed. Personfølsomme data inkluderer race, etnisk baggrund, religiøse eller filosofiske overbevisninger, seksuel orientering, helbred og politiske eller fagforeningsmæssig tilknytning.

Momentum Gruppen behandler persondata fra arbejdssøgende, kunder og kontaktpersoner som arbejder for vores kunder. Derudover behandler vi også persondata fra mulige kunder, som kontakter os igennem hjemmesiden eller andre kommunikationskanaler.

Formål og baggrund for brug af persondata

Vores behandling af dine generelle kundedata finder sted, da dette er nødvendigt for at sikre, at vi kan:

 1. a) Opsøge og levere forsyninger i overensstemmelse med aftaler mellem os og dig, eller mellem os og vores andre kunder
  b) Fuldende aftalen om, at du køber vores kommercielle eller tekniske tjenester
  c) Servicere dem, som bruger vores produkter og tjenester
  d) Registrere, begrænse og forebygge sikkerhedsbrud samt udføre vedligeholdelse, fejlfinding og debugging af systemet
  e) Forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
  f) Behandle bestillinger, fakturering, betaling og andre økonomiske processer
  g) Efterleve juridiske krav i forbindelse med hvidvaskning og skattelove

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine persondata til ovenstående formål tager primært udgangspunkt i, at Momentum Gruppen har en legitim interesse i at behandle dine persondata på en måde, som, så vidt vi ved, ikke krænker dine rettigheder når det kommer til beskyttelse af persondata og selvbestemmelse.

Vi behandler udelukkende data som er relevante og tilstrækkelige til ovenstående formål. Formålet med behandlingen er helt grundlæggende, når det gælder om at vælge de relevante data. Dette gælder også omfanget, da vi ikke indsamler mere data end vi har brug for, for at tilfredsstille det forestående krav.

Vi deler kun dine persondata med andre, hvis dette er tilladt ifølge lovgivningen. I visse tilfælde kan det ske, at politiet eller andre myndigheder kræver, at vi deler visse persondata, som opbevares af Momentum Gruppen. Momentum Gruppen deler kun disse oplysninger mod forevisning af en retskendelse.

Da momentum Gruppen har adskillige datterselskaber kan det forventes, at en kunde administrerer sin virksomhed på en måde som gør, at der er behov for tjenester fra flere forskellige virksomheder i Momentum Gruppen. Da kundeservice betyder meget for os vil vi i dette tilfælde dele dine persondata med de relevante datterselskaber. Alle datterselskaber befinder sig indenfor det europæiske økonomiske samarbejdsområder (EØS).

I forbindelse med fusioner, erhvervelser og afgange fra Momentum Gruppen eller dele af selvsamme vil køberen, såvel som rådgiverne, få adgang til alle de oplysninger, som er under Momentum Gruppens administration. Her kan der blandt andet være tale om dine persondata, og i disse tilfælde vil de eksterne parter først få adgang, når de er indgået en fortrolighedsaftale med Momentum Gruppen.

For at sikre, at vores tjenester er så værdifulde som muligt bruger vi tredjepart databehandlere. Disse eksterne databehandlere er som regel udbydere af Cloud-baserede tjenester eller andre IT-tjenester. Vi indgår i databehandlingsaftaler med disse leverandører, da de nogle gange behandler dine persondata i forbindelse med levering af deres tjenester. Vores databehandlere behandler dine persondata på en måde, som stemmer overens med vores instruktioner og den gældende lovgivning. Alle databehandlere har bekræftet, at de hoster deres data indenfor EØS.

Kontrol og opdatering af persondata

Vi kontrollerer, at de persondata vi har i forbindelse med dig, hverken er forkerte eller misvisende.

Da størstedelen af de persondata, som vi behandler, indsamles på grund af juridiske forpligtelser, er vi også forpligtede til løbende at opdatere dine persondata. Dette gør sig især gældende for data indsamlet i forbindelse med Hvidvaskningsloven.

Hvordan indsamler vi persondata, og hvor længe opbevarer vi data?

Momentum Gruppen indsamler generelt persondata direkte fra dig eller andre personer, som er tæt knyttet til vores kunder. Her kan der være tale om ledere eller kolleger. Hvis kunden, som du er tilknyttet, køber tjenester hos Momentum Gruppen igennem et partnerskab eller lignende, forbeholder vi os retten til at indsamle dine persondata i forbindelse med dette partnerskab.

Momentum Gruppen anvender værktøjer som sikrer automatisk dataindsamling, såsom Google Analytics. Yderligere oplysninger kan findes i vores cookiepolitik →.

Vi opbevarer ikke dine persondata længere end nødvendigt i forhold til det oprindelige formål med indsamlingen. Vi opbevarer dine persondata for at sikre, at vi efterlever lovbestemte krav i forbindelse med bogføring, regnskaber og skattelove.

Dine rettigheder

Du har til enhver en tid ret til at bede om en kopi af alle de persondata, vi opbevarer, og spørge ind til, hvordan vi bruger dine data. Derudover har du også mulighed for at spørge ind til, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der muligvis modtager eller behandler dine data.

Beder du om indsigt i de persondata, som vi behandler, er vi forpligtet til at give dig alle de oplysninger vi har. Denne adgang kan dog være begrænset for at sikre andre kunders privatliv, handelshemmeligheder og immaterialret.

Du har naturligvis ret til at redigere dine persondata, som opbevares af Momentum Gruppen, hvis disse er forkerte eller ufuldendte.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at slette dine persondata. Dette er for eksempel tilfældet, hvis du trækker dig samtykke tilbage eller du kontakter os og anmoder om, at vi sletter de data, som du ikke mener er nødvendige til det oprindelige formål.

Du kan skrive til os på kim@momentum-gruppen.com eller ringe på +45 46337010 for at tage dine rettigheder i brug.

 

Når du kontakter os for at redigere eller slette dine persondata, forbeholder vi os retten til at undersøge, at vi fortsat lever op til vores forpligtelser, i hvilket tilfælde vi redigerer eller sletter dine data ved første lejlighed.

Derudover har du også ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af dine persondata.

Ændringer i denne politik

Denne politik opdateres og udgives regelmæssigt for at afspejle eventuelle ændringer.

Hvis vi foretager betydelige ændringer i denne politik, som ændrer den måde vi behandler dine persondata på, kan vi give besked på email eller ved at udgive en udmelding på hjemmesiden.

Denne politik er sidst opdateret 26. marts 2019.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.