Teknisk administration

Vores tekniske administration udfordrer serviceudbyderne, så du er sikret kvalitet og optimal tilgængelighed. Vi fører flittigt tilsyn til projektets drift, og vi varetager fejlfinding med erfaring og kreativitet som grundlag.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum teknisk administration

 

Overvågningstjeneste

Vi holder øje med aktiverne og reagerer på faretegn og standsning. Vi lokaliserer fejlen og sikrer, at der findes frem til den rette løsning, som efterlever kravene for tidsmæssig og økonomisk effektivitet.

Teknisk rådgivning

Vores erfarne teknisk hold har en imponerende historik, når det kommer til rådgivning indenfor områder som større reparationer, teknisk levetidsforlængelse og optimering.

Vi analyserer hver eneste case og leverer en plan som sikrer, at ejerne har det bedste udgangspunkt for at træffe den rette beslutning.

Inspektion af vindmøller

Vi inspicerer vindmøller med diverse perspektiver i fokus, følger op med serviceudbydere, registrerer ændringer i ejerskab og tager stilling til garantiens udløb.

Derudover leverer vi omfattende rapporter, som kan anvendes som dokumentation mod modparten.

Tilsyn af serviceudbydere

Imellem inspektioner sikrer vi vedligeholdelse af dialogen med serviceudbyderne for at minimere nedetid og undgå unødig standsning.

Vi sikrer, at vores tilbagevendende inspektioner forbedrer den kvalitet, som serviceudbyderen leverer.

Momentum teknisk administration vind

Planlægning af større reparationer

I tilfælde af, at en vigtig komponent går i stykker, så står vores tekniske administratorer klar til at bruge deres omfattende netværk og årelange erfaring til at finde og bestille den rigtige løsning til den bedste pris.

Vi skaffer reservedele og tilbyder også inspektion af reservedele og primære komponenter.

Håndtering af skader og forsikringskrav

Vi hjælper serviceudbyderen med at dokumentere casen og præsentere den for forsikringsselskabet, sammen med de helt rette argumenter til at sikre dækning.

Vi udregner produktionstab og følger casen indtil erstatning udbetales. Vi varetager hele processen fra A til Z.

Overholdelse af lovgivningen

Alle grønne projekter underlægges det pågældende lands generelle lovgivning, samt dets regler for byggetilladelse.

Momentum sikrer, at aktiver overholder de ofte komplekse regelsæt, begrænsninger og forpligtelser.

Garantiens udløb

Det er vigtigt, at garantiens udløb håndteres med den rette mængde omhu. Vi holder øje med dine deadlines og varetager hele processen, lige fra sourcing af inspektionsfirmaer til bestilling og opfølgning på rapporten igennem serviceudbyderen.

Processen minder om processen for afslutning af fuldservicekontrakter.

Momentum-Technical-Management

Får du så meget ud af dine aktiver som muligt?
Lad os udforske det sammen.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.