Vores løsninger

Vi skaber “momentum” i hvilket som helst stadie i et solanlæg eller en vindmølles levetid ved at arbejde hårdt på at forbedre aktivernes afkast og skabe fremdrift og forbedring i en positiv retning. Vi garanterer maksimalt fokus på investorens aktiver i perioden, hvor investoren vedligeholder sin investering.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum vores løsninger Administration Vind

 

Vores tjenester

Momentum dækker hele værdikæden i et vind- eller solenergiprojekts levetid.
Lige fra idéens oprindelse til slutningen på aktivets tekniske og økonomiske liv.

Vi skaber momentum i alle faser af en solparks eller vindmølleparks levetid ved at forbedre aktivets afkast og dermed sikre projektets fremgang i en positiv retning. Under hele investeringens levetid sørger vi for, at der er fokus på vores investorers aktiver.

Vi skaber momentum

Vi har stor erfaring indenfor administration af vindmøller (siden år 2000) og solanlæg (siden år 2010). Vores team består af yderst erfarne økonomiske, juridiske, skattemæssige og tekniske eksperter.

Best practices

Med næsten 20 års erfaring er Momentum blandt pionererne indenfor administration af solcelleanlæg og vindmøller. Vi har dybdegående erfaring med, hvordan man gør tingene rigtigt helt fra starten.

Vi oplærer vores team i at være initiativrige og til at skabe værdi for vores kunder – faktisk er det en afgørende del af vores DNA, da der ikke ville være nogen fremtid for os som administration foruden.

Vores processer er bygget på best practices for at sikre, at vi optimerer vores kunders afkast på deres aktiver, samt at vi vedligeholder Momentums rentabilitet.

Altid velforberedt

Vi gør altid, hvad vi kan for at forberede os på kommende ændringer i markedet. Vi holder konstant øje med markedet, nye trends, ændringer i lovgivningen, osv. – med andre ord har vi fokus på alt det, som kan påvirke vores kunders investering både på en negativ og positiv måde.

Vi informerer altid vores kunder om de ændringer vi opdager, uanset om der er tale om gode eller dårlige nyheder, så vi kan komme med løsninger og alternativer længe inden problemerne for alvor opstår.

Tilstede på tværs af Europa

Momentum-Projekt-Kort

For illustrative purposes. The positions are estimates.

Kundepræferencer

Vi har klare interne politikker og procedurer, og derfor har vi også et godt overblik over, hvordan vi opfylder og tilpasser os vores kunders behov og præferencer.

Vi lytter til vores kunder, og vi anvender procedurer som sikrer, at vi kan leve op til deres behov. Det har vi ikke svært ved. For os er det standarden og vi gør det fordi vi ved, at det skaber værdi for kunden.

Lokal viden

Vores medarbejdere er yderst nødvendige for at sikre, at vi kan tilbyde ordentlig og effektiv administration.

Vi har vores egne folk, samt solide lokale partnere i de lande vi arbejder i. Vi er til hver en tid tætte på aktiverne, og vi kender de lokale lovgivninger, muligheder og begrænsninger.

Momentum Administration vores løsninger
Momentum Vind Og Sol vores løsninger

Kunderne kommer først - altid!

Som professionelle administratorer repræsenterer vi ene og alene kunden.

Vores eneste ansvar er at skabe værdi for vores kunder ved at administrere deres aktiver, som var de vores egne.

Vi blander ikke egne interesser sammen med vores kunders. Vi skaffer, rådgiver, bygger, administrerer og afslutter projekter for og med vores kunder.

Vores strategi er selvstændighed

Det at have en selvstændig administrator betyder, at din administrator arbejder for dig og ikke har andre interesser end at optimere dine aktiver. De går hverken op i sine egne eller andres aktiver – ene og alene dine.

Vi tror på tillid

Vi tror på, at det vigtigste ved en god administrator er at være til at stole på.

Dét, at vi er selvstændige administratorer betyder, at du kan kan stole trygt på, at vi arbejder for dig og ikke har nogen bindende partnerskaber, som binder os til en bestemt tjenesteudbyder.

Vi arbejder løbende på at finde de bedste tilbud der findes, som både sikrer kvalitet og pris for dig som kunde. I denne sammenhæng er selvstændighed naturligvis et nøgleord. Vi skiller os nemlig ud fra andre administratorer, da vi ikke er udviklere i den traditionelle forstand.

Vi udvikler kun sammen med, eller til fordel for, en investor, så der er kun én vi arbejder for – og det er dig!

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.