Driftsfasen

Helt grundlæggende beskæftiger vi os med administration af solanlæg og vindmølleparker igennem hele deres tekniske og økonomiske levetid. Efter konstruktionsfasen varetager vi alle processer som opstår, når aktiver sættes i drift.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum-Driftsfasen-Administration-Vind

Der er lige så mange definitioner af hvad administration er, som der er administratorer.

Hos Momentum mener vi, at definitionen ændrer sig hele tiden med vores kunders behov og derfor er vores definition denne:

"Vi gør det der skal til for at opfylde vores kunders behov om optimal administration af deres aktiver, og vi holder godt øje med ændringer i markedet for at holde os ajour med alle trends og optimeringsmuligheder, som kan være til gavn for vores kunder."

Vi tilbyder alle aspekter af bogføring og virksomhedsservices, og vi sørger for at optimere projektets finansiering bedst muligt. Derudover forbereder vi selvstændige værdiansættelsesrapporter og cash flow vurderinger.

Vores skatterådgivere og -administratorer organiserer din virksomhed og de tilhørende kontraktmæssige forhold på en måde, som sikrer dig mod uventede skattemæssige og momsrelaterede omkostninger. Med udgangspunkt i vores viden og netværk hjælper vi dig med at planlægge overdragelse og administration af lokal og international skat.

Driftsadministration omfatter alle elementer i projektets daglige administration, fra kontraktstyring og forsikringskrav til kontakt med grundejere og myndigheder.

Vores tekniske administration udfordrer serviceudbyderne, så du er sikret kvalitet og god tilgængelighed. Vi fører flittigt tilsyn med projektets drift, og vi varetager fejlfinding med erfaring og kreativitet som grundlag.

Momentums juridiske eksperter står klar til at håndtere eventuelle juridiske udfordringer i forbindelse med kontrakter, aftaler og tvister. Vi kan udføre en indledende due diligence eller komme med en “second opinion” på en hvilken som helst juridisk problemstilling indenfor vind- og solenergiprojekter.

Momentum-Driftsfasen-Vind-og-Solenergi

Får du så meget ud af dine aktiver som muligt?
Lad os udforske det sammen.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.