Konstruktionsfasen

Som administratorer kommer vi tættere på de forskellige processer end andre. Vi tilbyder indsigt i specifikke markeder, lovgivninger, regelsæt, støtteordninger, energisalg osv. Jo tidligere vi bliver involveret i et projekt, jo mere værdi har vi mulighed for at skabe.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Konstruktionsfasen

 

De fleste fejl kan helt undgås, blot ved at man holder godt øje med alle processerne, som indgår i konstruktionsfasen. Det er spild af penge at spilde sin tid. Vi påtager os rollen som din selvstændige projektleder under konstruktionsfasen.

Idriftsættelse og leveringskontrol

Momentum arbejder for dig under overdragelsesfasen, heriblandt ved at holde øje med levering og produktionsstart, samt ved at varetage de dataanalyser, der skal udføres i testperioden umiddelbart efter idriftsættelse. Vi sikrer, at du får dét du har betalt for.

Kontraktstyring

Der indgår en række vigtige leverandørkontrakter i ethvert projekt i et grønt energiprojekt, heriblandt forsikringer og kontrakter vedrørende drift og vedligeholdelse. Vi sikrer, at leverandøren efterlever sine forpligtelser, og vi anbefaler alternativer, når et leverandørskift er muligt eller nødvendigt.

Afsætning af strøm

Som en del af konstruktionsfasen sikrer Momentum, at strømforbindelsen er etableret til tiden, samt at denne forbindelse lever op til de etablerede betingelser.

Projektledelse

Vi overvåger og leder projektet og dets mange bidragsydere, aflægger regelmæssigt rapporter til ejeren og kontrollerer alle omkostninger og etablerede leveringsdatoer.

Momentum Konstruktionsfasen Vindenergi

Inspektion

Momentum er fysisk tilstede for at varetage regelmæssige inspektioner, og vi har direkte kontakt med entreprenøren (EPC-entreprenører) og deres medarbejdere på byggepladsen.

Best practices

Vi sikrer, at alt byggearbejde tager udgangspunkt i best practices, som både er økonomisk optimale og efterlever kravene for HSE-ledelse.

Momentum Planlægningsfasen Kontakt Os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i konstruktionsfasen?

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.