Repowering

Repowering giver nyt liv til teknisk forældede projekter. Vi har erfaring med alle de faser, som indgår i et succesfuldt repowering projekt – både indenfor sol- og vindenergi. Der er utallige fordele ved at foretage en repowering, heriblandt at der sker en betydelig forbedring af output og afkast, samt en mangeårig forlængelse af investeringens levetid.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Repowering

Forundersøgelse

Det første skridt i et repowering projekt er at foretage en forundersøgelse af det pågældende område.

Vi analyserer de aktuelle juridiske, offentlige, miljømæssige og ejerskabsmæssige forhold og kombinerer dem med et bud på et nyt layout.

Resultatet er en omfattende rapport, som danner grundlaget for beslutningen.

Samarbejdskoncepter

Vi tilbyder et udvalg af samarbejdsmodeller, så der er noget for alle kunder, uanset ønsker og krav til risiko, investering og medbestemmelse.

Risikovurdering

I forlængelse af forundersøgelsen vurderer vi risikoniveauet i udviklingsfasen, såvel som i driftsfasen.

Business case

Vi etablerer en potentiel business case for repowering projektets udførelse ud fra resultaterne af forundersøgelsen og vores erfaring.

Momentum Repowering Vindmøller
Momentum Repowering Vindmøller

Rådgivning ift. valg af partner til projektudvikling

Det er ofte nødvendigt at indgå i et partnerskab med en lokal projektudvikler, som anvender sin lokale viden og sit netværk.

Ved samarbejde med Momentum får kunden mulighed for at vælge samarbejdspartner ud fra en gruppe kandidater af høj kvalitet.

Momentum er selvstændig og hjælper dermed med at finde den bedste partner til den pågældende placering.

Anskaffelse af grund

Anskaffelse af grund er en grundlæggende forudsætning for projekstart. Vi lægger ud med at identificere, kontakte og forhandle med grundejere, og vores forskellige grundlejemodeller gør, at vi har en høj succesrate indenfor dette område.

Momentum Repowering Renovering af motor
Momentum Repowering Solanlæg

Finansiering

Når tiden er inde, trækker Momentum på sit internationale netværk af pengeinstitutter for at sikre, at repowering projektet realiseres med bedst mulige finansiering.

Projektplanlægning og -ledelse

Vi fører tilsyn med, og agerer som ledere for projektet og dets mange bidragsydere og aflægger i den sammenhæng regelmæssige rapporter for ejerne.

Kontakt med interessenter

Der er mange interessenter, som løbende skal tages i betragning: myndigheder, grundejere, leverandører, osv., og de har alle forskellige målsætninger.

Vi bruger vores erfaring og interkulturelle evner til at kommunikere og forhandle med alle involverede parter for at sikre et tilfredsstillende resultat.

Byggetilladelse

I samarbejde med vores projektudviklingspartner tager vi hånd om ansøgning om byggetilladelse, og vi tager højde for alle elementer som indgår i ansøgningsprocessen.

Forsikring

Momentum har gode forbindelser til velrenommerede forsikringsselskaber, og vi kan dermed sikre det mest attraktive tilbud, med den mest omfattende dækning.

HSE-ledelse

Vi anvender udelukkende best practices indenfor HSE-ledelse (Health, Safety & Environment), da vi går meget højt op i miljøbeskyttelse samt vores medarbejderes og forretningspartneres sikkerhed.

Momentum Repowering Kontakt os

Overvejer du repowering?
Lad os udforske muligheden sammen.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.