Teknisk Levetidsforlængelse

Teknisk Levetidsforlængelse af aktiver bliver mere og mere relevant, efterhånden som vindmøllerne har været i brug i 20 år eller flere. Vi har præcis den ekspertise du har brug for.

LinkedIn
Email
Facebook
Momentum Levetidsforlængelse af vind og solenergiaktiver

 

Der er mange ting, som skal overvejes, når aktiver nærmer sig slutningen af deres tekniske levetid. Man kan vælge nedtagning, repowering, Teknisk levetidsforlængelse af aktivet igennem tekniske forbedringer eller, kort og godt, at gøre ingenting og vente på, at dets tekniske levetid rinder ud.

Vedligeholdelsesplan

Det er vigtigt at have en vedligeholdelsesplan, når den fulde serviceaftale udløber eller det ikke længere er muligt at forlænge den.

En vedligeholdelsesplan sikrer, at dine penge anvendes forsvarligt, og at der ikke udføres reparationer eller udveksling af reservedele før dette er nødvendigt.

Med vores dybdegående viden omkring optimering af brugte tekniske aktiver sikrer vi, at de fungerer så længe og så økonomisk som muligt.

Fleksibelt servicekoncept

Fleksible løsninger og omfattende tilsyn af aktiverne er altafgørende, når det gælder om at forlænge aktivernes levetid.

Momentum agerer som mellemmand mellem ejerne og serviceudbyderne af reservedele og sikrer, at der ikke anvendes flere penge end nødvendigt.

Teknisk levetidsforlængelse

Da mange vindmøller er ved at runde 20 år i aktiv tjeneste, og da man i nogle lande ikke længere modtager statstilskud, er ejere overalt begyndt at opsøge alternativer, både med henblik på at fortsætte drift og på at nedtage aktivet.

Momentum medvirkede, som nogen af de første, til at forlænge den tekniske levetid på en offshore vindmøllepark på Gotland, Sverige, og vi arbejder til dagligt med en portefølje bestående af flere end 80 vindmøller, hvor vi forlænger aktivernes levetid igennem løbende tilsyn og omfattende analyser af de skader, som nu engang opstår.

Forlængelse af tilladelse

I nogle lande skal driftstilladelsen forlænges efter 20 år. Dette gælder bl.a. i Tyskland. Vores team har allerede forlænget to af disse driftstilladelser, og de arbejder på at sikre flere forlængelser. Vi styrer hele processen fra A til Z.

Momentum Levetidsforlængelse af aktiver nær 20 års græsen

Reservedelspulje

Vi tilfører værdi ved at kombinere aktiver fra vores store portefølje med vores netværk. På denne måde etablerer vi reservedelspuljer, som vores kunder kan få glæde af.

Strategi for salg af energi

Vi tilfører værdi igennem vores omfattende erfaring med at uddanne og rådgive aktivejere omkring strategier for salg af energi.

Derudover eksekverer vi strategien med udgangspunkt i investeringsmålet og det pågældende lands støtteordning og markedsmuligheder (PPA, hedging, spot, osv.)

Business case

Momentum har mulighed for at forsyne ejerne med data og oplysninger, som gør det muligt at træffe beslutninger ud fra et velinformeret grundlag.

Dette indbefatter blandt andet langsigtede budgetter og detaljerede beskrivelser af risici og potentiale.

Leverandører og løsningsnetværk

Omfattende erfaring fra 20 år i industrien betyder, at Momentum kan finde reservedele, leverandører og de rette løsninger, når muligheden for at forlænge et projekts tekniske levetid overvejes.

Kontraktstyring

En forudsætning for, at den tekniske levetid kan forlænges er, at grundlejekontrakten fortsat er gyldig.

Hvis ikke, er det nødvendigt at forhandle med grundejerne og underskrive en ny aftale.

Vi håndterer gerne hele processen, fra forhandling af betingelser til forberedelse af grundlejekontrakter.

Momentum Levetidsforlængelse af vind og solenergiaktiver

Lad os sammen finde ud af, hvordan vi bedst muligt forlænger dine aktivers levetid.

Disclaimer

All information on Momentum’s website and any related subsites is provided on an “as is” basis, in good faith and for information purposes only. Momentum makes no representations or warranties (express or implied) and assumes no responsibility or liability in relation to completeness, accuracy, adequacy, reliability of any information on any of Momentum’s websites. Momentum takes no responsibility for external links and content from third parties.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på Momentums hjemmeside og eventuelle relaterede subsites leveres på et “som beset” grundlag, i god tro og kun til orienteringsformål. Momentum indestår ikke og giver ikke garantier (eksplicitte eller underforståede) og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, pålidelighed af oplysninger på Momentums websider. Momentum påtager sig intet ansvar for eksterne links og indhold fra tredjepart.